on-line: ?php include ("info/config.php"); if (!$datei) $datei = dirname(__FILE__)."/$filename"; $time = @time(); $ip = $REMOTE_ADDR; $string = "$ip|$time\n"; $a = fopen("$filename", "a+"); fputs($a, $string); fclose($a); $timeout = time()-(60*$timer); $all = ""; $i = 0; $datei = file($filename); for ($num = 0; $num < count($datei); $num++) { $pieces = explode("|",$datei[$num]); if ($pieces[1] > $timeout) { $all .= $pieces[0]; $all .= ","; } $i++; } $all = substr($all,0,strlen($all)-1); $arraypieces = explode(",",$all); $useronline = count(array_flip(array_flip($arraypieces))); // display how many people where activ within $timeout echo $useronline; // Delete $dell = ""; for ($numm = 0; $numm < count($datei); $numm++) { $tiles = explode("|",$datei[$numm]); if ($tiles[1] > $timeout) { $dell .= "$tiles[0]|$tiles[1]"; } } if (!$datei) $datei = dirname(__FILE__)."/$filename"; $time = @time(); $ip = $REMOTE_ADDR; $string = "$dell"; $a = fopen("$filename", "w+"); fputs($a, $string); fclose($a); ?>
razem: 38012

...::: STOPKA :::...

Prawa autorskie

Jordan Busiakiewicz - pomysł, projekt, opracowanie graficzne, kod html oraz fotografie współczesnego Tuszyna.

Eugeniusz Stasinowski - fotografie współczesnego Tuszyna.

Władysław Okas - teksty w dziale kalendarium, opisy wsi z okolic Tuszyna - Bądzyń i Stanisławów, Czyżemin, Zofiówka.

Teodor - opisy wsi z okolic Tuszyna - Rydzynki.

Dwory i pałace okolic Łodzi (Praca zbiorowa ISBN 83-86334-02-9) - opisy wsi z okolic Tuszyna - Górki Małe, Żeromin, Kruszów.

E. M. Szymanek-Szeflińska - teksty w dziale historia

Witold Kowalski - teksty w dziale historia

"Stowarzyszenie Regionalne "Wolbórka" - opisy rezerwatów przyrody w dziale "turystyka"

Ponadto na stronie wykorzystano materiały pochodzące z folderów promujących Tuszyn, wydanych przez Urząd Miasta oraz informacje własne i znalezione w zasobach internetu...


© 1998 - 2017 by Jordan Busiakiewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone !!!