on-line: ?php include ("info/config.php"); if (!$datei) $datei = dirname(__FILE__)."/$filename"; $time = @time(); $ip = $REMOTE_ADDR; $string = "$ip|$time\n"; $a = fopen("$filename", "a+"); fputs($a, $string); fclose($a); $timeout = time()-(60*$timer); $all = ""; $i = 0; $datei = file($filename); for ($num = 0; $num < count($datei); $num++) { $pieces = explode("|",$datei[$num]); if ($pieces[1] > $timeout) { $all .= $pieces[0]; $all .= ","; } $i++; } $all = substr($all,0,strlen($all)-1); $arraypieces = explode(",",$all); $useronline = count(array_flip(array_flip($arraypieces))); // display how many people where activ within $timeout echo $useronline; // Delete $dell = ""; for ($numm = 0; $numm < count($datei); $numm++) { $tiles = explode("|",$datei[$numm]); if ($tiles[1] > $timeout) { $dell .= "$tiles[0]|$tiles[1]"; } } if (!$datei) $datei = dirname(__FILE__)."/$filename"; $time = @time(); $ip = $REMOTE_ADDR; $string = "$dell"; $a = fopen("$filename", "w+"); fputs($a, $string); fclose($a); ?>
razem: 38012

...::: POŁOŻENIE :::...

TUSZYN - to miasto w centralnej Polsce - oddalone od południowych granic Łodzi o 15 kilometrów. Położone jest przy tranzytowej drodze A-1 oraz nowo budowanej trasie Północ-Południe, łączącej Skandynawię z Bliskim Wschodem. O rozwoju miasta decydują głównie:

  • położenie geograficzne
  • silnie rozwinięte rzemiosło tekstylne
  • walory przyrodnicze


Węzeł Komunikacyjny Tuszyn, zlokalizowany na naszym terenie jest pierwszym od strony południowej z nowo budowanej tranzytowej drogi Północ-Południe, mającej docelowo łączyć Skandynawię z Bliskim Wschodem. Stwarza to konieczność rozbudowy infrastruktury usługowo-rekreacyjnej dla turysty tranzytowego - krajowego i zagranicznego. Państwowa i prywatna komunikacja samochodowa łączy Tuszyn z wszystkimi większymi miastami centralnej Polski: Łodzią, Piotrkowem Trybunalskim, Pabianicami, Tomaszowem Mazowieckim, Bełchatowem, Zduńską Wolą.

© 1998 - 2017 by Jordan Busiakiewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone !!!