razem: 67503

...::: WSZYTKICH ŚWIĘTYCH :::...

Na całym świecie od niepamiętnych czasów odbywały się święta i obrzędy poświęcone zmarłym. Mają one początek w odwiecznym kulcie przodków. W przeszłości święta zaduszne należały do najważniejszych świąt i uroczystości, odprawiano je wiele razy w ciągu roku. Towarzyszyły im przez wieki dawne wierzenia, zwyczaje i obrzędy ludowe. Istotą tych świąt była wiara w nieśmiertelność duszy ludzkiej i w możliwość niezwykłego obcowania żywych i umarłych. Wierzono, że ludzie żyjący winni są swym zmarłym przodkom szacunek, wdzięczność, pamięć i modły. Wierzono, że modły mogą pomagać duszom w ich oczyszczającej pokucie, w drodze do wiecznego zbawienia.

W początkach chrześcijaństwa nie oddawano czci publicznej nikomu w obawie bałwochwalstwa, a jedynie Panu Bogu. Do pierwszych, którzy zasłużyli sobie w Kościele na kult publiczny, należeli św. Hilary z Po-itiers (+368). Św. Ambroży (+397) i św. Marcin na Zachodzie, a na Wschodzie św. Paweł Pustelnik (+342), św. Antoni Pustelnik (+356), św. Efrem (+373) i św. Bazyli (+ 379).

Ponieważ męczenników bezimiennych było bardzo wielu, dlatego Kościół w Antiochii wpadł na pomysł, aby razem w jednym dniu obchodzić ich święto. Już od IV wieku poświęcono tam ku ich czci pierwszą uroczystość Wszystkich Świętych - dzień l listopada. Obchodzenie Dnia Zadusznych w dniu 2 listopada zainicjował opat klasztoru Benedyktów z Ciuny (Burgundia) we Francji, św. Odiion w 993 roku jako święto wszystkich zmarłych, skąd rozpowszechniło się szybko we Francji, Anglii i Niemczech. Na dzień nabożeństw i modłów w intencji za wszystkich zmarłych, św. Odiion wyznaczył dzień najbliższy po Wszystkich Świętych. Już w XIII wieku było to święto powszechne kościoła na Zachodzie. Papież Benedykt XV w 1915 roku zezwolił, aby każdy kapłan tego dnia mógł odprawiać trzy Msze Święte w intencji zmarłych.

Dawne wierzenia, zwyczaje i obrzędy zaduszkowe odchodzą w przeszłość. Pozostaje ciągle żywa tradycja obchodów Święta Zmarłych, chociaż dawne zwyczaje i ofiary zjadła i napoju zastąpiły obrzędy kościelne, między innymi tzw. wypominki odprawiane przez księży na cmentarzach połączone z wywoływaniem imion i nazwisk z modlitwą.

Każdego roku w dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny odwiedzamy cmentarze, na których pochowani są bliscy, aby dać dowód naszej o nich pamięci, złożyć kwiaty, zapalić znicze. Tradycja nakazuje zapalić świeczkę także na grobach zapomnianych, których nie odwiedza już nikt bliski, na bezimiennych, mogiłach żołnierskich, na miejscach straceń, a także na grobach ludzi szczególnie zasłużonych dla naszego regionu, dla Polski.

© 1998 - 2019 by Jordan Busiakiewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone !!!