on-line: ?php include ("info/config.php"); if (!$datei) $datei = dirname(__FILE__)."/$filename"; $time = @time(); $ip = $REMOTE_ADDR; $string = "$ip|$time\n"; $a = fopen("$filename", "a+"); fputs($a, $string); fclose($a); $timeout = time()-(60*$timer); $all = ""; $i = 0; $datei = file($filename); for ($num = 0; $num < count($datei); $num++) { $pieces = explode("|",$datei[$num]); if ($pieces[1] > $timeout) { $all .= $pieces[0]; $all .= ","; } $i++; } $all = substr($all,0,strlen($all)-1); $arraypieces = explode(",",$all); $useronline = count(array_flip(array_flip($arraypieces))); // display how many people where activ within $timeout echo $useronline; // Delete $dell = ""; for ($numm = 0; $numm < count($datei); $numm++) { $tiles = explode("|",$datei[$numm]); if ($tiles[1] > $timeout) { $dell .= "$tiles[0]|$tiles[1]"; } } if (!$datei) $datei = dirname(__FILE__)."/$filename"; $time = @time(); $ip = $REMOTE_ADDR; $string = "$dell"; $a = fopen("$filename", "w+"); fputs($a, $string); fclose($a); ?>
razem: 42199

...::: STOPKA - INFORMACJE O STRONIE :::...

Zdjęcia: Eugeniusz Stasinowski
Konsultacja i korekta: ks. Jerzy Wójcik

Teksty: Władysław OkasSerdeczne podziękowania dla:

Pana Włodzimierza Berezińskiego - Prezesa firmy "AGROPHARM"
oraz
Pana Pawła Święcickiego - Prezeza firmy "MEDAX s.c."

za pokrycie kosztów serwisu fotograficznego
   


© 1998 - 2017 by Jordan Busiakiewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone !!!