razem: 59076

...::: MUZYKA - KOLĘDY I PASTORAŁKI :::...

Dzisiaj w BetlejemDzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem
Wesoła nowina
Że Panna czysta, że Panna czysta
Porodziła syna
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi
Anieli grają, króle witają
Pasterze śpiewają, bydlęta klękają
Cuda, cuda ogłaszają
Maryja Panna, Maryja Panna
Dzieciątko piastuje
I Józef święty, i Józef święty
On go pielęgnuje
Chociaż w stajence, chociaż w stajence
Panna Syna rodzi
Przecież On wkrótce, przecież On wkrótce
Ludzi oswobodzi


Gdy Śliczna PannaGdy śliczna Panna Syna kołysała
Z wielkim weselem tak Jemu śpiewała:
Lili, lili laj, moje Dzieciąteczko
Lili, lili laj, śliczne Paniąteczko
Wszystko stworzenie śpiewaj Panu swemu
Pomóż radości wielkiej sercu memu
Lili, lili laj wielki Królewicu
Lili, lili laj, niebieski Dziedzicu
Sypcie się z nieba, śliczni aniołowie
Śpiewajcie Panu, niebiescy duchowie
Lili, lili laj, mój wonny kwiateczku
Lili, lili laj, w ubogim żłobeczku
Śpijże już sobie, moja perło droga
Niech ci snu nie rwie żadna przykra trwoga
Lili, lili laj, mój śliczny rubinie
Lili, lili laj, póki sen nie minie


W Żłobie LeżyW żłobie leży, któż pobieży kolędować małemu
Jezusowi Chrystusowi dziś nam narodzonemu?
Pastuszkowie przybywajcie!
Jemu wdzięcznie przygrywajcie
Jako Panu naszemu
My zaś sami z piosneczkami za wami pospieszymy
A tak tego Maleńkiego niech wszyscy zobaczymy
Jak ubogo narodzony płacze w stajni położony
Wiec Go dziś ucieszymy
Naprzód tedy niechaj wszędy zabrzmi świat w wesołości
Ze posłany nam jest dany Emmanuel w niskości
Jego tedy przywitajmy, z aniołami zaśpiewajmy
Chwała na wysokości!


Wśród Nocnej CiszyWśród nocnej ciszy głos się rozchodzi
Wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi
Czym prędzej się wybierajcie
Do Betlejem pośpieszajcie
Przywitać Pana, przywitać Pana
Poszli znaleźli Dzieciątko w żłobie
Z wszystkimi znaki danymi sobie
Jako Bogu cześć Mu dali
A witając zawołali
Z wielkiej radości, z wielkiej radości
Ach, witaj zbawco, z dawna żądany
Tyle tysięcy lat wyglądany
Na ciebie króle prorocy
Czekali a Tyś tej nocy
Nam się objawił, nam się objawił


Lulajże, JezuniuLulajże, Jezuniu, moja perełko
Lulaj ulubione me pieścidełko
Lulajże, Jezuniu, lulajże lulaj!
A ty go Matulu w płaczu utulaj
Zamknijże znużone płaczem powieczki
Utulże zemdlone łkaniem usteczki...
Lulajże piękniuchny nasz aniołeczku
Lulajże Wdzięczniuchny świata Kwiateczku...
Lulajże Różyczko najozdobniejsza
Lulajże Lilijko najprzyjemniejsza...
Lulajże przyjemna oczom gwiazdeczko
Lulaj najśliczniejsze świata Słoneczko...


Przybieżeli do BetlejemPrzybieżeli do Betlejem pasterze
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze
Chwała na wysokości, chwała na wysokości
A pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie z serca ochotnego, o Boże!
Chwała na wysokości, chwała na wysokości
A pokój na ziemi. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy
Których oni nie słyszeli, jak żywi
Chwała na wysokości, chwała na wysokości
A pokój na ziemi. Oto mu się wół i osioł kłaniają
Trzej królowie podarunki oddają
Chwała na wysokości, chwała na wysokości
A pokój na ziemi.


Gdy się Chrystus RodziGdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi
Ciemna noc w jasności promienistej brodzi
Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują
Gloria, gloria, gloria in exelcis Deo
Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli
Aby do Betlejem czym prędzej pobiegli
Bo się narodził Zbawiciel, wszego świata Odkupiciel
Gloria, gloria, gloria in exelcis Deo
O, niebieskie Duchy i Posłowie nieba
Powiedzcież wyraźniej, co nam czynić trzeba
Bo my nic nie pojmujemy, ledwo od strachu żyjemy
Gloria, gloria, gloria in exelcis Deo
Idźcie do Betlejem, gdzie Dziecię zrodzone
W pieluszki powite, w żłobie położone
Oddajcie mu pokłon Boski, on osłodzi wasze troski
Gloria, gloria, gloria in exelcis Deo


Bóg Się RodziBóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony
Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice - Nieskończony
Wzgardzony - okryty chwałą, śmiertelny - król nad wiekami
A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami
Cóż masz, niebo, nad ziemiany, Bóg porzucił szczęście twoje,
Wszedł miedzy lud ukochany, dzieląc z nim trudy i znoje
Niemało cierpiał, niemało, żeśmy byli winni sami
Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami
W nędznej szopie urodzony, żłób Mu za kolebkę dano
Cóż jest, czym był otoczony ? Bydło, pasterze i siano
Ubodzy, was to spotkało, witać Go przed bogaczami
Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami
Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław ojczyznę miłą!
W dobrych radach, w dobrym bycie wspieraj jej siłę Swą siłą
Dom nasz i majętność cała, i wszystkie wioski z miastami
A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami


© 1998 - 2018 by Jordan Busiakiewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone !!!