on-line: ?php include ("info/config.php"); if (!$datei) $datei = dirname(__FILE__)."/$filename"; $time = @time(); $ip = $REMOTE_ADDR; $string = "$ip|$time\n"; $a = fopen("$filename", "a+"); fputs($a, $string); fclose($a); $timeout = time()-(60*$timer); $all = ""; $i = 0; $datei = file($filename); for ($num = 0; $num < count($datei); $num++) { $pieces = explode("|",$datei[$num]); if ($pieces[1] > $timeout) { $all .= $pieces[0]; $all .= ","; } $i++; } $all = substr($all,0,strlen($all)-1); $arraypieces = explode(",",$all); $useronline = count(array_flip(array_flip($arraypieces))); // display how many people where activ within $timeout echo $useronline; // Delete $dell = ""; for ($numm = 0; $numm < count($datei); $numm++) { $tiles = explode("|",$datei[$numm]); if ($tiles[1] > $timeout) { $dell .= "$tiles[0]|$tiles[1]"; } } if (!$datei) $datei = dirname(__FILE__)."/$filename"; $time = @time(); $ip = $REMOTE_ADDR; $string = "$dell"; $a = fopen("$filename", "w+"); fputs($a, $string); fclose($a); ?>
razem: 42205

...::: DIECEZJE I ARCHIDIECEZJE :::...

 • Archidiecezja Białostocka
 • Archidiecezja Częstochowska
 • Archidiecezja Gdańska
 • Archidiecezja Katowicka
 • Archidiecezja Krakowska
 • Archidiecezja Lubelska
 • Archidiecezja Łódzka
 • Archidiecezja Poznańska
 • Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska
 • Archidiecezja Wrocławska

 • Diecezja Bielsko-Żywiecka
 • Diecezja Ełcka
 • Diecezja Gliwicka
 • Diecezja Koszalińsko - Kołobrzeskiej
 • Diecezja Legnicka
 • Diecezja Łomżyńska
 • Diecezja Łowicka
 • Diecezja Opolska
 • Diecezja Radomska
 • Diecezja Rzeszowska
 • Diecezja Sandomierska
 • Diecezja Sosnowiecka
 • Diecezja Tarnowska
 • Diecezja Toruńska
 • Diecezja Warszawsko-Praska
 • Diecezja Włocławska
 • Diecezja Zamojsko-Lubaczowska
 • Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska

  ...::: INNE STRONY :::...

 • Watykan - oficjalna strona Stolicy Apostolskiej
 • Opoka - oficjalna strona Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce
 • Mateusz - chrześcijański serwis WWW
 • Jezus.pl - Portal Chrześcijański
 • Amen - zasoby internetowe ks. W. Mroza
 • Biblia Tysiąclecia - wydanie IV
 • Katechizm Kościoła Katolickiego
 • The Catholic Encyclopedia - Encyklopedia katolicka
 • Catholic Information Network
 • Catholic Information Center on Internet
 • Catholic Church in Africa
 • Christus Rex et Redemptor Mundi


 • © 1998 - 2017 by Jordan Busiakiewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone !!!