on-line: ?php include ("info/config.php"); if (!$datei) $datei = dirname(__FILE__)."/$filename"; $time = @time(); $ip = $REMOTE_ADDR; $string = "$ip|$time\n"; $a = fopen("$filename", "a+"); fputs($a, $string); fclose($a); $timeout = time()-(60*$timer); $all = ""; $i = 0; $datei = file($filename); for ($num = 0; $num < count($datei); $num++) { $pieces = explode("|",$datei[$num]); if ($pieces[1] > $timeout) { $all .= $pieces[0]; $all .= ","; } $i++; } $all = substr($all,0,strlen($all)-1); $arraypieces = explode(",",$all); $useronline = count(array_flip(array_flip($arraypieces))); // display how many people where activ within $timeout echo $useronline; // Delete $dell = ""; for ($numm = 0; $numm < count($datei); $numm++) { $tiles = explode("|",$datei[$numm]); if ($tiles[1] > $timeout) { $dell .= "$tiles[0]|$tiles[1]"; } } if (!$datei) $datei = dirname(__FILE__)."/$filename"; $time = @time(); $ip = $REMOTE_ADDR; $string = "$dell"; $a = fopen("$filename", "w+"); fputs($a, $string); fclose($a); ?>
razem: 42200

...::: DEKANAT TUSZYŃSKI :::...

Dziekan: ks. Zdzisław Góra

CZARNOCIN

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
97-318 Czarnocin
ul. Główna 143
Tel. kancelarii: (0-44) 616-51-15
Data erygowania: 23 IV 1289 r. (abp gnieźnieński Jakub herbu świnka)


Historia budowy kościoła i jego architektura: Kościół obecny wybudowany w latach 1880-1891, murowany, w stylu neoromańskim, pozwolenie na budowę kościoła załatwił w Petersburgu ks. Urban Uzarski, projektant nieznany. Ksiądz Józef Janiszewski dobudował do tej świątyni w 1905 r. zakrystię, kruchtę i wieżę. Zakończenie budowy w 1921 r. Konsekrowany 5 V 1891 r. przez bpa włocławskiego Aleksandra Kazimierza Bereśniewicza.RZGÓW

Parafia Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika
95-030 Rzgów
pl. 500-lecia 7
Tel. kancelarii: (042) 214-10-04
Data erygowania: 28 III 1469 r. (abp gnieźnieński Jan Guszczyński)


Historia budowy kościoła i jego architektura: Murowany z cegły i kamienia polnego w 1630 r. z fundacji Kapituły Krakowskiej. W latach 1949-1952 gruntownie odnowiony. W stylu późnorenesansowym, orientowany, jednonawowy. Bogata dekoracja stiukowa sklepień.SROCK

Parafia Świętego Benedykta i Świętej Anny
97-307 Srock
Rynek 1a
Tel. kancelarii: (0-44) 616-03-23
Data erygowania: XV w.


Historia budowy kościoła i jego architektura: Murowany, wzniesiony w latach 1764-1766 z fundacji Stanisława Małachowskiego. Przebudowany całkowicie i powiększony w latach 1909-1913, wg projektu warszawskiego arch. Konstantego Wojciechowskiego, z dodaniem dwóch wież. Kościół wpisany do rejestru zabytków.TUSZYN

Parafia Świętego Witalisa Męczennika
95-080 Tuszyn
ul. Łowicka 1
Tel. kancelarii: (042) 614-30-12
Data erygowania: 1345 r. (abp gnieźnieński Jarosław Bogoria Skotnicki)


Historia budowy kościoła i jego architektura: Wybudowany w latach 1860-1862 z fundacji A. Płodowskiego, właściciela Żeromina, prawdopodobnie wg projektu warszawskiego arch. Józefa Orłowskiego. Rozbudowany 1927 wg projektu Oskara Sosnowskiego. O uproszczonych formach neoromańskich. Poświęcony 19 IX 1882 r. przez abpa Wincentego Teofila Chościak Popiela.TUSZYN LAS

Parafia Świętego Krzysztofa
95-080 Tuszyn
ul. 1 Maja 18
Tel. kancelarii: (042) 614-39-03
Data erygowania: 1 IX 1984 r. (bp Józef Rozwadowski)


Historia budowy kościoła i jego architektura: Wybudowany w latach 1981-1983, w stylu nowoczesnym staraniem miejscowej ludności. Autorzy projektu: dr inż. arch. Elżbieta Muszyńska, dr inż. arch. Krzysztof Muszyński. Poświęcony 18 XII 1983 r. przez bpa Józefa Rozwadowskiego.

© 1998 - 2017 by Jordan Busiakiewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone !!!