razem: 67157

...::: BOŻE CIAŁO :::...

Co roku bardzo uroczyście obchodzone jest święto Bożego Ciała. Obchodzimy je zawsze 10 dni po Zielonych Świątkach. Boże Ciało to dzień, w którym czcimy JEZUSA CHRYSTUSA w Hostii. W przeszłości procesja szła wokół kościoła, gdzie przygotowywane były ołtarze, przy których odmawiano modlitwy. Dziewczęta często w strojach regionalnych niosły figury świętych, a mężczyźni sztandary.

Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu obchodzi Kościół właściwie w Wielki Czwartek. Inicjatorem tego święta była św. Julianna z Cornillon. W 1245 roku, kiedy była przeoryszką klasztoru augustynianek w Mont Cornillon w pobliżu Liege miała objawienie Chrystusa, który zażądał ustanowienia święta ku czci Najświętszej Eucharystii. Biskup Liege po naradzie ze swoją kapitułą i po pilnym zbadaniu objawień, postanowił wypełnić życzenie Pana Jezusa. W roku 1246 odbyła się pierwsza procesja eucharystyczna. Jednak w tymże roku umiera biskup Robert. Wyższe duchowieństwo miasta uznało krok biskupa za przedwczesny, a wprowadzenie święta pod taką nazwą za wysoce niewłaściwe. Na interwencję archidiakona katedry w Liege - Jakuba, kardynał Hugo z Saint-Cher po ponownym zbadaniu sprawy zatwierdza święto. W roku 1251 ponownie archidiakon Jakub prowadzi ulicami Liege procesję eucharystyczną. Wkrótce został biskupem w Verdum, patriarchą Jerozolimy i papieżem (1261-1264). Panował jako Urban IV. On to w roku 1264 wprowadził do Rzymu uroczystość Bożego Ciała. Papież Jan XXII ustanowił ten dzień Świętem Eucharystii na cały Kościół.Procesja podczas Bożego Ciała

W Polsce obchodzono Boże Ciało od 1320 roku, kiedy to biskup krakowski Nanker wprowadził je w podległej mu diecezji. Kraków stał się kolebką polskich obchodów Bożego Ciała, które szybko objęły swym zasięgiem cały kraj. Po raz pierwszy z procesją Bożego Ciała spotykamy się już w XIV wieku w Płocku i we Wrocławiu. Od XV wieku uroczystości Bożego Ciała Uświetniają procesje, które wychodzą ze wszystkich świątyń, do czterech ołtarzy ustawionych na zewnątrz kościołów. Od wieku XVI wprowadzono zwyczaj śpiewania czterech Ewangelii przy czterech ołtarzach.

Głównym obrzędem tego dnia jest procesja wiernych, towarzysząca kapłanowi z Eucharystią. Obecnie procesja wychodzi poza obręb kościoła. Zgodnie z tradycją chrześcijańską w dniu Bożego Ciała, we wszystkich kościołach odbywają się uroczyste procesje do czterech ołtarzy polowych rozmieszczonych na trasie. Jak co roku, każdy z czterech ołtarzy buduje kto inny. Ołtarze ozdabiane są kwiatami, obrazami i kolorowymi tkaninami. Wokół trasy rozwiesza się kolorowe chorągiewki i wstążki. W kościele Boże Ciało jest jednym z najważniejszych świąt w roku. Wierni przygotowują się do niego wiele dni, a nawet tygodni. Kobiety sprzątają, pomagają przystrajać kościół i drogę, którą pójdzie procesja. Dzieci zbierają i suszą płatki kwiatów, które rzucają potem na drogę, po której idzie ksiądz z Najświętszym Sakramentem. Wielu wiernych mieszkających przy trasie procesji wystawia w oknach święte obrazki.Boże Ciało - modlitwa przy jednym z ołtarzy

Po Bożym Ciele następuje okres oktawy. Jest to okres siedmiodniowy, obchodzony do dzisiaj, w którym odbywają się codziennie nabożeństwa popołudniowe. Wówczas dzieci, szczególnie te, które były u pierwszej komunii, w czasie procesji wokół kościoła sypią kwiaty. Na zakończenie oktawy Bożego Ciała udziela się w kościele błogosławieństwa dzieciom. Wówczas jest także święcenie wianków w kościele, które wierni przynoszą. Wianki święcą przeważnie dziewczęta i kobiety. Po poświęceniu przynoszą je do domów, wieszają nad drzwiami, a także wewnątrz domów pod obrazami co ma chronić domostwa przed różnymi nieszczęściami.© 1998 - 2019 by Jordan Busiakiewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone !!!