on-line: ?php include ("info/config.php"); if (!$datei) $datei = dirname(__FILE__)."/$filename"; $time = @time(); $ip = $REMOTE_ADDR; $string = "$ip|$time\n"; $a = fopen("$filename", "a+"); fputs($a, $string); fclose($a); $timeout = time()-(60*$timer); $all = ""; $i = 0; $datei = file($filename); for ($num = 0; $num < count($datei); $num++) { $pieces = explode("|",$datei[$num]); if ($pieces[1] > $timeout) { $all .= $pieces[0]; $all .= ","; } $i++; } $all = substr($all,0,strlen($all)-1); $arraypieces = explode(",",$all); $useronline = count(array_flip(array_flip($arraypieces))); // display how many people where activ within $timeout echo $useronline; // Delete $dell = ""; for ($numm = 0; $numm < count($datei); $numm++) { $tiles = explode("|",$datei[$numm]); if ($tiles[1] > $timeout) { $dell .= "$tiles[0]|$tiles[1]"; } } if (!$datei) $datei = dirname(__FILE__)."/$filename"; $time = @time(); $ip = $REMOTE_ADDR; $string = "$dell"; $a = fopen("$filename", "w+"); fputs($a, $string); fclose($a); ?>
razem: 42199

...::: PROBOSZCZOWIE PARAFII TUSZYN :::...

  1440 - ks. Piotr
  1489-1501 - ks. Jan ze Szremu
  1501 - ks. Jan z Kruszewa
  1516-1523 - ks. Maciej Górecki
  1551-1564 - ks. Stanisław Lutomirski
  1564-1566 - ks. Jan Radogoski
  1586-1603 - ks. Stanisław Sulikowski
  1629-1634 - ks. Stanisław Raciborowski
  1634-1650 - ks. Jan Bużeński
  1670-1678 - ks. Maciej Jan Kuczkowski
  1678-1697 - ks. Jerzy Antoni Kunigk
  1697-1707 - ks. Józef Paprocki
  1707-1739 - ks. Jan Łyszkiewicz
  1740-1767 - ks. Józef Strzelecki
  1767-1799 - ks. Józef Sandyni
  1800-1825 - ks. Wojciech Jasiński
  1825-1844 - ks. Ignacy Borzęcki
  1844-1850 - ks. Klemens Skupieński
  1850-1852 - ks. Franciszek Skupieński
  1854-1866 - ks. Józef Rzewuski
  1867-1878 - ks. Szymon Kupczyński
  1878-1889 - ks. Jan Motylewski
  1889-1893 - ks. Antoni Trzeciak
  1893-1894 - ks. Antoni Grochowski
  1895-1910 - ks. Wojciech Charuba
  1910-1925 - ks. Stanisław Muznerowski
  1925-1930 - ks. Józef Pełczyński
  1930-1942 - ks. Romuald Brzeziński
  1945-1947 - ks. Kazimierz Maluga
  1947-1971 - ks. Leon Dębicki
  1971-2002 - ks. prałat Stanisław Wieteska - zm. 17.01.2015
  2002-2015 - ks. kanonik Henryk Leśniewski
  2015 - ks. dr.hab Marek Stępniak
Tablica upamiętniająca śmierć tuszyńskich księży w obozie hitlerowskim


© 1998 - 2017 by Jordan Busiakiewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone !!!