razem: 67155

...::: Batalion Miłosz :::...Odznaka Batalionu "Miłosz"


Batalion Miłosz – oddział bojowy Armii Krajowej bior±cy udział w walkach w okresie powstania warszawskiego. Utworzono go z ochotniczego kilkunastoosobowego oddziału bojowego
por. Kazimierza Leskiego "Bradl". 3 sierpnia do oddziału doł±czyła skierowana przez dowódcę Rejonu 2 rtm. Władysława Abramowicza "Litwina", grupa oficerów Wydziału Artylerii Komendy Głównej AK z ppłk. Janem Szczurek-Cergowskim "Słaborem".
Batalion w pełni zorganizowany został po 20 sierpnia 1944 i walczył w rejonie Śródmieścia, szczególnie w okolicach placu Trzech Krzyży i Al. Jerozolimskich. Oddział zdobył Gimnazjum im. Królowej Jadwigi i szpital świętego Łazarza. Jego liczebność powiększała się dzięki ochotnikom. Liczył ok. 1000 żołnierzy. Dowodził nimi mjr Stefan Jastrzębski ps. "Miłosz". 2 września żołnierze batalionu "Miłosz" zdobyli gmach YMCA mieszcz±cy się na ul. Konopnickiej. Pozostał on w rękach powstańców do końca walk. Batalion stracił w powstaniu ok. 70 żołnierzy.Tablica upamiętniaj±ca walki żołnierzy batoalionu AK Miłosz na ul. Konopnickiej 6 (Gmach YMCA)
Skwer Batalionu AK "Miłosz"

Powrót


© 1998 - 2019 by Jordan Busiakiewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone !!!