on-line: ?php include ("info/config.php"); if (!$datei) $datei = dirname(__FILE__)."/$filename"; $time = @time(); $ip = $REMOTE_ADDR; $string = "$ip|$time\n"; $a = fopen("$filename", "a+"); fputs($a, $string); fclose($a); $timeout = time()-(60*$timer); $all = ""; $i = 0; $datei = file($filename); for ($num = 0; $num < count($datei); $num++) { $pieces = explode("|",$datei[$num]); if ($pieces[1] > $timeout) { $all .= $pieces[0]; $all .= ","; } $i++; } $all = substr($all,0,strlen($all)-1); $arraypieces = explode(",",$all); $useronline = count(array_flip(array_flip($arraypieces))); // display how many people where activ within $timeout echo $useronline; // Delete $dell = ""; for ($numm = 0; $numm < count($datei); $numm++) { $tiles = explode("|",$datei[$numm]); if ($tiles[1] > $timeout) { $dell .= "$tiles[0]|$tiles[1]"; } } if (!$datei) $datei = dirname(__FILE__)."/$filename"; $time = @time(); $ip = $REMOTE_ADDR; $string = "$dell"; $a = fopen("$filename", "w+"); fputs($a, $string); fclose($a); ?>
razem: 38012

...::: O MIEŚCIE :::...

Herb TuszynaLogo Tuszyna
  województwo: łódzkie      
     powiat: łódzki-wschodni  
   położenie: 19°32' E - 51°36' N
    ludność: 11.880       
  powierzchnia: 2325 ha      
 prawa miejskie: 1416-1870 oraz 1924
  kod pocztowy: 95-080       
tel. kierunkowy: +48 (42) 
tel./fax: 614 30 69  
Burmistrz
mgr inż. Witold Małecki


Z-ca Burmistrza
mgr inż. Maria Kopczewska


Rada Miejska w Tuszynie
Kadencja 2014-2018

Małecki Andrzej - Przewodniczący Rady
Popecki Mirosław - V-ce przewodniczący Rady
Sęk Kazimierz - V-ce przewodnicząca Rady
Bšk Marian - Radny
Defeciński Juliusz - Radny
Krawczyk Agnieszka - Radna
Krawczyk Maria - Radna
Lesiak Bogdan - Radny
Miara Janusz - Radny
Parczewska Iwona - Radna
Pielużek Janusz - Radny
Sobolewski Tomasz - Radny
Wiliński Krzysztof - Radny
Witkowska Agnieszka – Radna
Zdziechowski Józef - Radny


© 1998 - 2017 by Jordan Busiakiewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone !!!