on-line: ?php include ("info/config.php"); if (!$datei) $datei = dirname(__FILE__)."/$filename"; $time = @time(); $ip = $REMOTE_ADDR; $string = "$ip|$time\n"; $a = fopen("$filename", "a+"); fputs($a, $string); fclose($a); $timeout = time()-(60*$timer); $all = ""; $i = 0; $datei = file($filename); for ($num = 0; $num < count($datei); $num++) { $pieces = explode("|",$datei[$num]); if ($pieces[1] > $timeout) { $all .= $pieces[0]; $all .= ","; } $i++; } $all = substr($all,0,strlen($all)-1); $arraypieces = explode(",",$all); $useronline = count(array_flip(array_flip($arraypieces))); // display how many people where activ within $timeout echo $useronline; // Delete $dell = ""; for ($numm = 0; $numm < count($datei); $numm++) { $tiles = explode("|",$datei[$numm]); if ($tiles[1] > $timeout) { $dell .= "$tiles[0]|$tiles[1]"; } } if (!$datei) $datei = dirname(__FILE__)."/$filename"; $time = @time(); $ip = $REMOTE_ADDR; $string = "$dell"; $a = fopen("$filename", "w+"); fputs($a, $string); fclose($a); ?>
razem: 42200

...::: WŁADYSŁAW STANISŁAW REYMONT :::...

W 1868 roku rodzina rocznego wówczas Władysława Stanisława Reymonta przeprowadziła się ze wsi Kobiele Wielkie do Tuszyna. Została zaproszona przez ks. proboszcza Szymona Kupczyńskiego, brata matki Władysława Reymonta, który był w późniejszych latach nauczycielem i duchowym przewodnikiem dorastającego Władysława. Ojciec Władysława objął funkcję organisty w tutejszym kościele. Dom Reymontów znajdował się przy parku otaczającym Dwór Czetwertyńskich. W Tuszynie urodziły się cztery siostry Władysława Reymonta: Kamila Julia - 1870 r., Joanna Antonina - 1873 r., Wacława Józefa - 1876 r. i Helena Seweryna - 1879 r. W 1875 r. Władysław Reymont rozpoczyna naukę w tuszyńskiej szkole elementarnej, gdzie nauczycielem był Józef Jastrzębski. W 1880 r. dwunastoletni Władysław Reymont wyjeżdża z Tuszyna do Warszawy i rozpoczyna naukę w zakładzie krawieckim.

© 1998 - 2017 by Jordan Busiakiewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone !!!