on-line: ?php include ("info/config.php"); if (!$datei) $datei = dirname(__FILE__)."/$filename"; $time = @time(); $ip = $REMOTE_ADDR; $string = "$ip|$time\n"; $a = fopen("$filename", "a+"); fputs($a, $string); fclose($a); $timeout = time()-(60*$timer); $all = ""; $i = 0; $datei = file($filename); for ($num = 0; $num < count($datei); $num++) { $pieces = explode("|",$datei[$num]); if ($pieces[1] > $timeout) { $all .= $pieces[0]; $all .= ","; } $i++; } $all = substr($all,0,strlen($all)-1); $arraypieces = explode(",",$all); $useronline = count(array_flip(array_flip($arraypieces))); // display how many people where activ within $timeout echo $useronline; // Delete $dell = ""; for ($numm = 0; $numm < count($datei); $numm++) { $tiles = explode("|",$datei[$numm]); if ($tiles[1] > $timeout) { $dell .= "$tiles[0]|$tiles[1]"; } } if (!$datei) $datei = dirname(__FILE__)."/$filename"; $time = @time(); $ip = $REMOTE_ADDR; $string = "$dell"; $a = fopen("$filename", "w+"); fputs($a, $string); fclose($a); ?>
razem: 42205

...::: KS. STANISŁAW WACŁAW PARASZEWSKI :::...

27 września 1906 r. w Tuszynie, urodził się Ks. Stanisław, Wacław Paraszewski. 19 lipca 1931 otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ks. biskupa W. Tymienieckiego. W lipcu 1956 obchodził 25-lecie kapłaństwa. Przed wojną pracował w Polsce na placówkach duszpasterkich w różnych miejscowościach. W czasie wojny był aresztowany przez Gestapo jako wikariusz kościoła farnego św. Jakuba w Piotrkowie Trybunalskim. Po zwolnieniu pracował w podziemiu ofiarnie i z narażeniem się na niebezpieczeństwo, skutkiem czego aresztowany został powtórnie. Po ponownym zwolnieniu ukrywał się pod zmienionym nazwiskiem. Aktywnie uczestniczył w Powstaniu Warszawskim i był ranny, następnie przeszedł niewolę niemiecką, a po wyzwoleniu wyjechał do II Korpusu we Włoszech, gdzie został kapelanem kolejno w kilku jednostkach.

Po przybyciu do Anglii pracował jako duszpasterz w Blackshaw Moor, Wynnstay Park Ruabon, Long Marston, Marlborough Farm Camp i Blackburn, wreszcie w Preston, Accrington i Hazzlemere Park Na tych ostatnich placówkach rozwinął energiczną działalność, uczestniczył w tworzeniu Polskiego Funduszu Dobroczynności oraz zakupił i urządził Polski Dom Parafialny w Blackburn. Założył również i opiekował się chórem kościelnym. Zmarł nagle na serce 8 kwietnia 1961 r. w Blackburn.

Po mszy św. odprawionej w Blackburn w kościele Sacred Hear przez ks. R. Szczyrbowskiego, wyruszył kondukt pogrzebowy do Manchester. Tu wprowadzono trumnę do polskiego kościoła im. Miłosierdzia Bożego i ustawiono na katafalku. Kościół wypełnili liczni księża polscy, którzy w liczbie 32 przybyli z Londynu i okolicznych miejscowości, parafianie zmarłego którzy przybyli dwoma autobusami, oraz liczni mieszkańcy Manchesteru, wśród których wybijała się znaczna grupa członków koła Arimii Krajowej, przybyłych aby oddać ostatnią posługę swemu towarzyszowi broni - kapelanowi AK używającemu w czasie służby konspiracyjnej pseudonimu "Skała".

Mszę św. żałobną odprawił ks. prałat W. Staniszewski w asyście księży. Przemówienie pogrzebowe wygłosił ks. infułat B. Michałski. Po egzekwiach księża wynieśli trumnę do karawanu, po czym ruszył długi kondukt pogrzebowy złożony z trzech autobusów i kilkudziesięciu samochodów na cmentarz w dzielnicy Moston, gdzie istnieje osobna działka polska. Na cmentarzu nieśli trumnę parafianie i członkowie koła A.K. Nad grobem odprawił modlitwy ks. inf. Michalski i wsypał do mogiły ziemę z Częstochowy. Jedyna siostra zmarłego, pani Andrzejewska, z powodu przewlekłych formalności paszportowych nie zdążyła z Polski na pogrzeb i przyjechała dopiero w niedzielę. Miarą popularności zmarłego kapłana były liczne wieńce od parafian, od Sodalicji, od koła A.K., od chóru im. St. Kostki w Blackburn, od szkoły polskiej i nauczycielstwa, od koła SPK, oraz wieńce i bukiety kwiatów od licznych przyjaciół. W czasie mszy św. w kościele był obecny przedstawiciel biskupa Salfordu, wikariusz generalny diecezji Msgr Anthony Mc Nulty. W pogrzebie brały udział także siostry zmartwychwstanki z Manchester.

© 1998 - 2017 by Jordan Busiakiewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone !!!