on-line: ?php include ("info/config.php"); if (!$datei) $datei = dirname(__FILE__)."/$filename"; $time = @time(); $ip = $REMOTE_ADDR; $string = "$ip|$time\n"; $a = fopen("$filename", "a+"); fputs($a, $string); fclose($a); $timeout = time()-(60*$timer); $all = ""; $i = 0; $datei = file($filename); for ($num = 0; $num < count($datei); $num++) { $pieces = explode("|",$datei[$num]); if ($pieces[1] > $timeout) { $all .= $pieces[0]; $all .= ","; } $i++; } $all = substr($all,0,strlen($all)-1); $arraypieces = explode(",",$all); $useronline = count(array_flip(array_flip($arraypieces))); // display how many people where activ within $timeout echo $useronline; // Delete $dell = ""; for ($numm = 0; $numm < count($datei); $numm++) { $tiles = explode("|",$datei[$numm]); if ($tiles[1] > $timeout) { $dell .= "$tiles[0]|$tiles[1]"; } } if (!$datei) $datei = dirname(__FILE__)."/$filename"; $time = @time(); $ip = $REMOTE_ADDR; $string = "$dell"; $a = fopen("$filename", "w+"); fputs($a, $string); fclose($a); ?>
razem: 42203

...::: Mirosława Lipińska "Mira" łączniczka AK w Powstaniu Warszawskim :::...

Mirosława Lipińska urodziła się w Tuszynie dnia 1 lipca 1927r. Szkołę Podstawową Nr 1 w Tuszynie rozpoczęła 1.IX.1934r. Pod koniec II Wojny światowej a dokładnie w 1944 roku kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie miała zaledwie 16 lat. Wojna sprawiła, że młodzież z pokolenia Kolumbów dojrzewała szybciej, była za młoda aby czuć strach. Dlatego też pełno jest w naszej historii przypadków ich heroicznej walki z okupantem. Właśnie ta chęć walki z okupantem spowodowała, że Mirka wstąpiła do AK.

Po złożeniu przysięgi została żołnierzem Armii Krajowej. Otrzymała pseudonim "Mira". 1 sierpnia 1944 r. wybuchło Powstanie Warszawskie. Walkę o miasto podjął 50-tysięczny Warszawski Okręg Armii Krajowej przy masowym udziale wszystkich organizacji politycznych i ludności cywilnej. Powstańcy, nie mając ciężkiej broni, uzbrojeni jedynie w broń ręczną, której starczyło zaledwie dla co dziesiątego żołnierza, toczyli przez 63 dni nierówny, heroiczny bój przeciwko 55-tysięcznemu korpusowi złożonemu z wyszkolonych do walk ulicznych niemieckich oddziałów wojsk regularnych, SS i policji wyposażonych w artylerię, broń pancerną, lotnictwo, ciężki sprzęt saperski i pociągi pancerne. Mirosława Lipińska została łączniczką w Okręgu Warszawskim Armii Krajowej - I Obwód "Radwan" - Podobwód "Sławbor" - odcinek wschodni "Bogumił" - batalion "Miłosz" - 1. kompania 72 Pułku Piechoty.

Po upadku Powstania Warszawskiego 2.10.1944 r. Mirosława Lipińska trafiła do przejściowego obozu jenieckiego w Holandii a następnie osadzona w obozie dla polskich oficerów w Murnau , w Górnej Bawarii. Otrzymała nr więŸnia 224050. Obóz został wyzwolony przez Amerykanów 29 kwietnia 1945 roku 29 kwietnia 1945. Dokonał tego jeden z oddziałów amerykańskiej 12 Dywizji Pancernej gen. mjr. Rodericka R. Allena, podporządkowanej czasowo 3 Armii gen. George’a Pattona.

Radość z wyzwolenia mieszała się wówczas z podjęciem życiowej decyzji: powrócić do kraju, czy zostać za granicą. Mimo kuszącej propozycji wyjazdu do Anglii wróciła do rodzinnego Tuszyna. Wyszła za mąż za Feliksa Berezińskiego, urodziła troje dzieci i słynęła z tego,że w tamtym mrocznym peerelowskim okresie pomagała potrzebującym.

Za swą przeszłość AK-owską była szykanowana przez reżim komunistyczny. Zmarła bardzo młodo w wieku 35 lat, w nocy z 27 na 28 grudnia 1962 roku osierocając małoletnie dzieci. Jest pochowana na Tuszyńskim cmentarzu.
Jej biogram powstańczy jest umieszczony w archiwum - Muzeum Powstania Warszawskiego. Rodzina jest dumna ze swojej Mamy, Babci, Prababci.

Ta krótka biografia została napisana z okazji 50 rocznicy śmierci śp. Mirosławy Berezińskiej.© 1998 - 2017 by Jordan Busiakiewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone !!!