razem: 91542

...::: STANISŁAW KIEŁBASIŃSKI :::...

W Tuszynie 26 września 1882 roku przyszedł na świat Stanisław Kiełbasiński, wybitny chemik. Szybko opuścił rodzinne miasto, by studiować chemię w Berlinie i filozofię w Wiedniu. W roku 1911 otrzymał tytuł doktora filozofii wiedeńskiej uczelni i na dwa lata przeniósł się do Darmstadt, gdzie prowadził zajęcia dydaktyczne w tamtejszej politechnice oraz pracował w laboratorium chemicznym R Friedlaendera. W latach 1913-1920 przebywał w Moskwie, by w słynnej pracowni J.I. Ostromyslenskiego zajmować się badaniami nad syntezą kauczuku z alkoholu etylowego. Osiągnięte przez Kiełbasińskiego wyniki przyczyniły się do wprowadzenia produkcji syntetycznego kauczuku na przemysłową skalę w Związku Radzieckim - w roku 1932, a w Polsce - w 1938. Jednocześnie zajmował się syntezą leków arsenobenzenowych w laboratorium zakładów "Rusko-Kraska" w Moskwie, a po powrocie do kraju w zgierskiej "Borucie" oraz w fabryce "L. Spess i Synowie" w Warszawie. Opracowana przez Kiełbasińskiego metoda otrzymywania neosalwarsanu została opatentowana w wielu krajach. W roku 1929 wyjechał do Chile, gdzie w stolicy kraju Santiago de Chile zorganizował od podstaw produkcję preparatów arsenobenzenowych. Okupację spędził w Polsce, zatrudniony w chemiczno-farmaceutycznej firmie "A. Kowalski" w Warszawie. 1 lipca 1945 roku Stanisława Kiełbasińskiego powołano na profesora Katedry Technologii Kauczuków i Mas Plastycznych Politechniki Łódzkiej, a w listopadzie tego samego roku na kierownika Katedry Technologii Środków Leczniczych Wydziału Farmaceutycznego w Uniwersytecie Łódzkim. Pod jego kierunkiem powstało około 100 prac dyplomowych, w tym 70 politechnicznych. Profesor Stanisław Kiełbasiński miał trzy pasje: naukową, dydaktyczną i organizatorską. Osobiście opracował programy nauczania uniwersyteckiego i politechnicznego wielu nieznanych w Polsce specjalności. Aktywnie uczestniczył w pracach zarządów Towarzystwa Przyrodników im. Mikołaja Kopernika oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego - był przewodniczącym Podsekcji Polimerów na I Kongresie Nauki Polskiej, przewodniczącym komitetu organizacyjnego I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Chemii Polimerów, zorganizowanej w Politechnice Łódzkiej w roku 1954. Był też przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Tworzyw Sztucznych PAN w Warszawie. Zmarł 19 maja 1955 roku, pozostawiając po sobie dwie tętniące życiem naukowo-dydaktycznym placówki: w Politechnice Łódzkiej i Akademii Medycznej w Łodzi. Mogiła prof. S. Kiełbasińskiego znajduje się na starym cmentarzu.

© 1998 - 2019 by Jordan Busiakiewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone !!!