on-line: ?php include ("info/config.php"); if (!$datei) $datei = dirname(__FILE__)."/$filename"; $time = @time(); $ip = $REMOTE_ADDR; $string = "$ip|$time\n"; $a = fopen("$filename", "a+"); fputs($a, $string); fclose($a); $timeout = time()-(60*$timer); $all = ""; $i = 0; $datei = file($filename); for ($num = 0; $num < count($datei); $num++) { $pieces = explode("|",$datei[$num]); if ($pieces[1] > $timeout) { $all .= $pieces[0]; $all .= ","; } $i++; } $all = substr($all,0,strlen($all)-1); $arraypieces = explode(",",$all); $useronline = count(array_flip(array_flip($arraypieces))); // display how many people where activ within $timeout echo $useronline; // Delete $dell = ""; for ($numm = 0; $numm < count($datei); $numm++) { $tiles = explode("|",$datei[$numm]); if ($tiles[1] > $timeout) { $dell .= "$tiles[0]|$tiles[1]"; } } if (!$datei) $datei = dirname(__FILE__)."/$filename"; $time = @time(); $ip = $REMOTE_ADDR; $string = "$dell"; $a = fopen("$filename", "w+"); fputs($a, $string); fclose($a); ?>
razem: 42199

...::: JÓZEF DOMOWICZ :::...

Józef Domowicz urodził się w 1880 r. w Łęczycy, zmarł w 1931. Do Tuszyna przybył w 1918 r. Dwaj jego bracia przebywali na terenie Kruszowa, jeden z nich pełnił funkcje pisarza gminnego, a drugi zajmował się rolnictwem w Tuszynie. Wkrótce Józef Domowicz osiedla się w Tuszynie i zakłada rodzinę, żeniąc się z Antoniną Zwierzyńską właścicielką dużego gospodarstwa rolnego. Doprowadza to gospodarstwo do rozkwitu stając się jednym z bogatszych obywateli. Pozyskał w ten sposób sympatie społeczności tuszyńskiej. W 1923 r. zostaje wybrany na wójta gminy Górki, do której Tuszyn został włączony w 1870 r. - ukazem carskim. Wójt Józef Domowicz, podejmuje starania o przywrócenie praw miejskich Tuszynowi. Dzięki jego wielkiemu zaangażowaniu w dniu 1 stycznia 1924 r. Tuszyn odzyskuje prawa miejskie. W lipcu 1924 r. w pierwszych wyborach samorządowych do rady miejskiej zostaje on wybrany na radnego a następnie na burmistrza Tuszyna. Stanowisko to piastował do śmierci. Na kartach historii Tuszyna zapisał się on jako prężny administrator, pełen inwencji i zapału. Doprowadził Tuszyn do znacznego rozwoju pod każdym względem. Największym jego sukcesem było założenie miasta - ogrodu Tuszyna-Lasu. Rada Miejska za zasługi dla miasta nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Tuszyna i jedną z ulic Tuszyna-Lasu nazwała jego imieniem. Miał on również oponentów (a któż ich nie ma!?). Zmarł po przeprowadzonej operacji wyrostka robaczkowego we wrześniu 1931 r. Tuszyn odczuł stratę wspaniałego człowieka i burmistrza.

© 1998 - 2017 by Jordan Busiakiewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone !!!