razem: 67503

...::: JÓZEF DOMOWICZ :::...

Józef Domowicz urodził się w 1880 r. w Łęczycy, zmarł w 1931. Do Tuszyna przybył w 1918 r. Dwaj jego bracia przebywali na terenie Kruszowa, jeden z nich pełnił funkcje pisarza gminnego, a drugi zajmował się rolnictwem w Tuszynie. Wkrótce Józef Domowicz osiedla się w Tuszynie i zakłada rodzinę, żeniąc się z Antoniną Zwierzyńską właścicielką dużego gospodarstwa rolnego. Doprowadza to gospodarstwo do rozkwitu stając się jednym z bogatszych obywateli. Pozyskał w ten sposób sympatie społeczności tuszyńskiej. W 1923 r. zostaje wybrany na wójta gminy Górki, do której Tuszyn został włączony w 1870 r. - ukazem carskim. Wójt Józef Domowicz, podejmuje starania o przywrócenie praw miejskich Tuszynowi. Dzięki jego wielkiemu zaangażowaniu w dniu 1 stycznia 1924 r. Tuszyn odzyskuje prawa miejskie. W lipcu 1924 r. w pierwszych wyborach samorządowych do rady miejskiej zostaje on wybrany na radnego a następnie na burmistrza Tuszyna. Stanowisko to piastował do śmierci. Na kartach historii Tuszyna zapisał się on jako prężny administrator, pełen inwencji i zapału. Doprowadził Tuszyn do znacznego rozwoju pod każdym względem. Największym jego sukcesem było założenie miasta - ogrodu Tuszyna-Lasu. Rada Miejska za zasługi dla miasta nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Tuszyna i jedną z ulic Tuszyna-Lasu nazwała jego imieniem. Miał on również oponentów (a któż ich nie ma!?). Zmarł po przeprowadzonej operacji wyrostka robaczkowego we wrześniu 1931 r. Tuszyn odczuł stratę wspaniałego człowieka i burmistrza.

© 1998 - 2019 by Jordan Busiakiewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone !!!