on-line: ?php include ("info/config.php"); if (!$datei) $datei = dirname(__FILE__)."/$filename"; $time = @time(); $ip = $REMOTE_ADDR; $string = "$ip|$time\n"; $a = fopen("$filename", "a+"); fputs($a, $string); fclose($a); $timeout = time()-(60*$timer); $all = ""; $i = 0; $datei = file($filename); for ($num = 0; $num < count($datei); $num++) { $pieces = explode("|",$datei[$num]); if ($pieces[1] > $timeout) { $all .= $pieces[0]; $all .= ","; } $i++; } $all = substr($all,0,strlen($all)-1); $arraypieces = explode(",",$all); $useronline = count(array_flip(array_flip($arraypieces))); // display how many people where activ within $timeout echo $useronline; // Delete $dell = ""; for ($numm = 0; $numm < count($datei); $numm++) { $tiles = explode("|",$datei[$numm]); if ($tiles[1] > $timeout) { $dell .= "$tiles[0]|$tiles[1]"; } } if (!$datei) $datei = dirname(__FILE__)."/$filename"; $time = @time(); $ip = $REMOTE_ADDR; $string = "$dell"; $a = fopen("$filename", "w+"); fputs($a, $string); fclose($a); ?>
razem: 42199

...::: WACŁAW BOROWY :::...

15 maja w roku 1890 urodził się w Tuszynku Wacław Borowy - wybitny historyk, krytyk literatury, bibliotekoznawca oraz bohater powstania warszawskiego. Po studiach polonistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim doktorat uzyskał w roku 1914. W latach 1919-1920 pracował w Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, w latach 1930-1935 docent School of Slav Studics w Londynie, od 1938 do 1950 profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmował się badaniami porównawczymi nad przekładami i wersyfikacja, kierował Katedrą Literatury Polskiej, był członkiem Polskiej Akademii Umiejętności i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Autor licznych studiów literackich i analitycznych portretów twórców dzieł: m.in. "Kamienne rękawiczki", "Studia i rozprawy", "O poezji polskiej w wieku XVIII", "Od Kochanowskiego do Staffa" (antologia liryki). Drugim polem jego działalności było bibliotekarstwo. Od 1916 roku pracował w bibliotece Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, w latach 1920-1928 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, w latach 1936-1938 był jej dyrektorem. Poczynił wiele starań dla skompletowania i skatalogowania uniwersyteckiego księgozbioru, wyszkolił wielu bibliotekarzy. Hitlerowską okupację przeżył w Warszawie, gdzie w czasie walk powstańczych w 1944 roku wykazał się bezprzykładną odwaga, ratując znaczną część zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej; osobiście przeniósł setki druków w bezpieczne miejsce. Zmarł 16 października 1950 roku w Warszawie.

© 1998 - 2017 by Jordan Busiakiewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone !!!