razem: 48698

...::: WACŁAW BOROWY :::...

15 maja w roku 1890 urodził się w Tuszynku Wacław Borowy - wybitny historyk, krytyk literatury, bibliotekoznawca oraz bohater powstania warszawskiego. Po studiach polonistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim doktorat uzyskał w roku 1914. W latach 1919-1920 pracował w Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, w latach 1930-1935 docent School of Slav Studics w Londynie, od 1938 do 1950 profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmował się badaniami porównawczymi nad przekładami i wersyfikacja, kierował Katedrą Literatury Polskiej, był członkiem Polskiej Akademii Umiejętności i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Autor licznych studiów literackich i analitycznych portretów twórców dzieł: m.in. "Kamienne rękawiczki", "Studia i rozprawy", "O poezji polskiej w wieku XVIII", "Od Kochanowskiego do Staffa" (antologia liryki). Drugim polem jego działalności było bibliotekarstwo. Od 1916 roku pracował w bibliotece Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, w latach 1920-1928 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, w latach 1936-1938 był jej dyrektorem. Poczynił wiele starań dla skompletowania i skatalogowania uniwersyteckiego księgozbioru, wyszkolił wielu bibliotekarzy. Hitlerowską okupację przeżył w Warszawie, gdzie w czasie walk powstańczych w 1944 roku wykazał się bezprzykładną odwaga, ratując znaczną część zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej; osobiście przeniósł setki druków w bezpieczne miejsce. Zmarł 16 października 1950 roku w Warszawie.

© 1998 - 2018 by Jordan Busiakiewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone !!!