razem: 112631

...::: POLECAMY :::...

Ostatnia próba wydania książki o dziejach Tuszyna podjęta została grubo ponad trzydzieści lat temu z okazji podwójnego jubileuszu: 550-lecia miasta i 1000-lecia państwa polskiego. Próba ta -- jak wiadomo -- nie powiodła się, więc najpierw z pewnym zdziwieniem, a potem ogromnym zainteresowaniem przyjąłem inicjatywę łódzkiej firmy wydawniczej "Grako", dotyczącą opracowania i wydania drukiem popularnej monografii historycznej naszego miasta.

Tuszyn znany jest dziś szeroko -- nie tylko poza granicami swej gminy, ale i granicami Polski -- jako ośrodek handlu hurtowego tekstyliami. Tej sławie na pewno nie towarzyszy równie szeroka wiedza o mieście -- a zwłaszcza o jego królewskiej przeszłości, dramacie utraty praw miejskich, euforii z ich odzyskania, wielonarodowościowej koegzystencji jego dawnych mieszkańców oraz nietuzinkowych dążeń rozwojowych w okresie międzywojennym. Tę lukę książka zatytułowana "Tuszyn -- od królewszczyzny do hiperbazaru" pożytecznie zapełnia, prezentując wszystko, co w niemal 600-letniej przeszłości naszego miasta najważniejsze, najciekawsze i najbardziej frapujące.

Z satysfakcją pragnę poinformować Czytelników, że objąłem patronat nad edycją tej monografii -- wychodząc z założenia, że jest to książka przysparzająca naszemu miastu i jego mieszkańcom wiele korzyści: poznawczych, wychowawczych, integracyjnych, a nawet promocyjnych.

Kolejny okrągły jubileusz Tuszyna - 600-lecie - przypadnie dopiero za 14 lat, w roku 2016. Jest sporo czasu, by wszyscy tuszynianie dobrze się doń przygotowali, mając taki "podręcznik", jak opowieść monograficzna pt. "Tuszyn - od królewszczyzny do hiperbazaru".

Burmistrz Miasta

inż. Tadeusz Walas© 1998 - 2019 by Jordan Busiakiewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone !!!