on-line: ?php include ("info/config.php"); if (!$datei) $datei = dirname(__FILE__)."/$filename"; $time = @time(); $ip = $REMOTE_ADDR; $string = "$ip|$time\n"; $a = fopen("$filename", "a+"); fputs($a, $string); fclose($a); $timeout = time()-(60*$timer); $all = ""; $i = 0; $datei = file($filename); for ($num = 0; $num < count($datei); $num++) { $pieces = explode("|",$datei[$num]); if ($pieces[1] > $timeout) { $all .= $pieces[0]; $all .= ","; } $i++; } $all = substr($all,0,strlen($all)-1); $arraypieces = explode(",",$all); $useronline = count(array_flip(array_flip($arraypieces))); // display how many people where activ within $timeout echo $useronline; // Delete $dell = ""; for ($numm = 0; $numm < count($datei); $numm++) { $tiles = explode("|",$datei[$numm]); if ($tiles[1] > $timeout) { $dell .= "$tiles[0]|$tiles[1]"; } } if (!$datei) $datei = dirname(__FILE__)."/$filename"; $time = @time(); $ip = $REMOTE_ADDR; $string = "$dell"; $a = fopen("$filename", "w+"); fputs($a, $string); fclose($a); ?>
razem: 42203

...::: URZĄD MIASTA :::...

Adres: 95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

Internet: www.tuszyn.info.pl

E-mail: tuszyn@tuszyn.info.pl

Godziny urzędowania: 730-1530 (poniedziałek-piątek)


NUMERY AUTOMATYCZNEJ CENTRALI
Nr kierunkowy 42

232-13-80,    232-13-81,    232-13-82,    232-13-83,    232-13-84,    232-13-85

614-30-27,    614-30-69,    614-32-17,    614-34-26,    614-34-47,    614-34-51
Po zgłoszeniu się centrali należy wybrać jeden z numerów wewnętrznych
 • Burmistrz Miasta
 • 38
 • Z-ca Burmistrza
 • 38
 • Sekretariat
 • 38
 • Sekretarz Miasta
 • 22
 • Rada Miejska
 • 48
 • Przewodniczący Rady
 • 47
 • Skarbnik Miasta
 • 39
 • Referat Ogólny
 • 21
 • Referat Geodezji
 • 29, 30
 • Referat Oświaty
 • 57, 58, 59, 60
 • Ewidencja Ludności
 • 35
 • Architektura i Urbanistyka
 • 53
 • Inwestycje
 • 42, 43
 • Księgowość
 • 45, 46
 • Referat Handlu i Usług
 • 36
 • Referat Podatków
 • 25, 26, 40
 • Zarząd Dróg i Zieleni
 • 51, 52
 • Referat Targowisk
 • 31, 32
 • USC
 • 23
 • Wydział Komunikacji
 • 41
 • Referat Oświaty
 • 57, 58, 59, 60
 • Kasa
 • 27
 • Płace
 • 44
 • Księgowość
 • 54
 • Doradztwo Rolnicze
 • 32
 • Informatyk
 • 28
 • Kontrola Wewnętrzna
 • 34
  Telefony bezpośrednie
 • Burmistrz Miasta
 • (42) 614-33-25
 • Tel/Fax
 • (42) 614-30-69
 • Straż Miejska
 • (42) 614-32-36


  © 1998 - 2017 by Jordan Busiakiewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone !!!