on-line: ?php include ("info/config.php"); if (!$datei) $datei = dirname(__FILE__)."/$filename"; $time = @time(); $ip = $REMOTE_ADDR; $string = "$ip|$time\n"; $a = fopen("$filename", "a+"); fputs($a, $string); fclose($a); $timeout = time()-(60*$timer); $all = ""; $i = 0; $datei = file($filename); for ($num = 0; $num < count($datei); $num++) { $pieces = explode("|",$datei[$num]); if ($pieces[1] > $timeout) { $all .= $pieces[0]; $all .= ","; } $i++; } $all = substr($all,0,strlen($all)-1); $arraypieces = explode(",",$all); $useronline = count(array_flip(array_flip($arraypieces))); // display how many people where activ within $timeout echo $useronline; // Delete $dell = ""; for ($numm = 0; $numm < count($datei); $numm++) { $tiles = explode("|",$datei[$numm]); if ($tiles[1] > $timeout) { $dell .= "$tiles[0]|$tiles[1]"; } } if (!$datei) $datei = dirname(__FILE__)."/$filename"; $time = @time(); $ip = $REMOTE_ADDR; $string = "$dell"; $a = fopen("$filename", "w+"); fputs($a, $string); fclose($a); ?>
razem: 42201

...::: INSTYTUCJE :::...

BANKI

BANK PKO SA
ul. Piotrkowska 4

Dyrektortel. (42) 614-43-20
Księgowośćtel. (42) 614-31-41
Kredytytel. (42) 614-31-42
Obsługa Klientatel. (42) 614-43-04
Zespół Kasowo Skarbcowytel. (42) 614-42-88BANK PKO BP
ul. Parkowa 3

Obsługa Klientatel. (42) 614-40 59Bank Spółdzielczy w Radomsku V Oddział w ŁODZI
Plac Reymonta 3Obsługa Klientatel. (42) 614 47 66

POCZTA POLSKA

URZĄD POCZTOWY
pl. Reymonta 1

Naczelniktel. (42) 614-33-29
Rozmównicatel. (42) 614-31-01PARAFIE RZYMSKOKATOLICKIE

PARAFIA ŚW. WITALISA
ul. Łowicka 2
tel. (42) 614-30-12


PARAFIA ŚW. KRZYSZTOFA
ul. 3-go Maja 18
tel. (42) 614-39-03


PRZEDSZKOLA

PRZEDSZKOLE NR 1
ul. Tysiąclecia 4
tel. (42) 232-13-92


PRZEDSZKOLE NR 2
ul. Sienkiewicza 8
tel. (42) 614-35-73


SZKOŁY

PODSTAWOWA NR 1 IM. WŁ. JAGIEŁŁY
ul. Wł. Jagiełły 13
tel. (42) 232-13-91


PODSTAWOWA NR 2 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ
ul. Poniatowskiego 11
tel. (42) 614-39-86


ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH w Tuszynie
Górki Duże ul. Jutroszewska 17
tel. (42) 232-13-88


GIMNAZJUM NR 1
ul. Piotrkowska 13
tel. (42) 232-13-90


GIMNAZJUM NR 2 IM. WŁ. ST. REYMONTA
ul. Poniatowskiego
tel. (42) 614-38-63


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II
ul. Żeromskiego 31
tel. (42) 614-31-67NADLEŚNICTWO "MOLENDA"

TUSZYN
Leśniczy Marek Pawlak
ul. Poddębina 7
tel. (42)614-35-49
ŻEROMIN
Leśniczy Remigiusz Perek
ul. Patok 5a
tel. (42)614-31-20

SZCZUKWIN
Leśniczy Zbigniew Król
Garbów ul. Garbówek 30
tel. (42) 614-31-61
606 796 480POLICJA

KOMISARIAT POLICJI
ul. Żeromskiego 33
tel. (44) 714 69 77,112

INNE

STRAŻ MIEJSKA
ul. Piotrkowska 2/4
tel. (42) 614-32-36
603 183 400


OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA NR 1
ul. Źródlana 29
tel. (42) 614-30-08, (042) 614-42-97


OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA NR 2
ul. Prusa 9
tel. (42) 614-34-17


ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
ul. Brzezińska 86
tel. (42)614-30-18, (42) 232-13-93


ZAKŁAD ENERGETYCZNY
tel. 991


© 1998 - 2017 by Jordan Busiakiewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone !!!