on-line: ?php include ("info/config.php"); if (!$datei) $datei = dirname(__FILE__)."/$filename"; $time = @time(); $ip = $REMOTE_ADDR; $string = "$ip|$time\n"; $a = fopen("$filename", "a+"); fputs($a, $string); fclose($a); $timeout = time()-(60*$timer); $all = ""; $i = 0; $datei = file($filename); for ($num = 0; $num < count($datei); $num++) { $pieces = explode("|",$datei[$num]); if ($pieces[1] > $timeout) { $all .= $pieces[0]; $all .= ","; } $i++; } $all = substr($all,0,strlen($all)-1); $arraypieces = explode(",",$all); $useronline = count(array_flip(array_flip($arraypieces))); // display how many people where activ within $timeout echo $useronline; // Delete $dell = ""; for ($numm = 0; $numm < count($datei); $numm++) { $tiles = explode("|",$datei[$numm]); if ($tiles[1] > $timeout) { $dell .= "$tiles[0]|$tiles[1]"; } } if (!$datei) $datei = dirname(__FILE__)."/$filename"; $time = @time(); $ip = $REMOTE_ADDR; $string = "$dell"; $a = fopen("$filename", "w+"); fputs($a, $string); fclose($a); ?>
razem: 42203

...::: CPP W RODZINIE :::...

Centrum Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

ul. Parkowa 3
tel. (42) 232-15-10
E-mail: centrum@tuszyn.info.pl

mgr MONIKA OLEKSIEWICZ
Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie

Poniedziałek w godzinach 18:00-20:00 ( AA)

Środy w godzinach 18:00-20:00 ( Al -anon)

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży

Wtorek od godz . 15:00 ( grupa do 11 lat)

Wtorek od godz . 17:00 ( grupa powyżej 11 lat)

Biuro Pełnomocnika Burmistrza ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie

Poniedziałki w godz. 11:00-19:00

Wtorki w godz. 11:00-19:00

Środa w godz. 7:30-11:30


© 1998 - 2017 by Jordan Busiakiewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone !!!