on-line: ?php include ("info/config.php"); if (!$datei) $datei = dirname(__FILE__)."/$filename"; $time = @time(); $ip = $REMOTE_ADDR; $string = "$ip|$time\n"; $a = fopen("$filename", "a+"); fputs($a, $string); fclose($a); $timeout = time()-(60*$timer); $all = ""; $i = 0; $datei = file($filename); for ($num = 0; $num < count($datei); $num++) { $pieces = explode("|",$datei[$num]); if ($pieces[1] > $timeout) { $all .= $pieces[0]; $all .= ","; } $i++; } $all = substr($all,0,strlen($all)-1); $arraypieces = explode(",",$all); $useronline = count(array_flip(array_flip($arraypieces))); // display how many people where activ within $timeout echo $useronline; // Delete $dell = ""; for ($numm = 0; $numm < count($datei); $numm++) { $tiles = explode("|",$datei[$numm]); if ($tiles[1] > $timeout) { $dell .= "$tiles[0]|$tiles[1]"; } } if (!$datei) $datei = dirname(__FILE__)."/$filename"; $time = @time(); $ip = $REMOTE_ADDR; $string = "$dell"; $a = fopen("$filename", "w+"); fputs($a, $string); fclose($a); ?>
razem: 42199

...::: OSTATNI TRAMWAJ DO ŁODZI :::...

Linia tramwajowa Łódź - Tuszyn została oddana do użytku 18 kwietnia 1916 roku. Zelektryfikowano ją dopiero w 1927 roku, a do tego czasu wagony tramwajowe podczepiane były do parowozów. Przed II wojną światową tak jak inne podmiejskie linia do Tuszyna nie miała swego oznaczenia.Ostatni Tramwaj w Tuszynie - przystanek Tuszyn-Rynek
fot. Michał Malinowski

W latach okupacji hitlerowskiej nadano jej numer 80. Liczbą 42 oznaczono zaś dopiero w latach 50-tych. Była pierwszą linią podmiejską, którą zlikwidowano, co miało miejsce w 1978 roku. Wtedy to zdecydowano o budowie drugiej nitki drogi krajowej nr 1 i w tym celu usunięto torowisko. Uznano przy tym, że droga szybkiego ruchu pozwoli na dogodniejsze połączenie Tuszyna z Łodzią komunikacją autobusową.Powrót do Łodzi
fot. Michał Malinowski

Ostatni raz na trasę do Tuszyna liniowe tramwaje wyjechały 17 czerwca 1978 roku. Z tego dnia pochodzi seria zdjęć, której częścią są zamieszczone tu fotografie. Przedstawiają one skład 5N (330) + 5ND (633) + 5ND (563), który wyruszył z placu Niepodległości w Łodzi o godzinie 655 O 817 tramwaj był już w drodze powrotnej aby o godzinie 925 znaleźć się z powrotem na łódzkiej krańcówce linii. Następnego dnia taka przejażdżka nie była już możliwa...

Łukasz Stefańczyk

© 1998 - 2017 by Jordan Busiakiewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone !!!