on-line: ?php include ("info/config.php"); if (!$datei) $datei = dirname(__FILE__)."/$filename"; $time = @time(); $ip = $REMOTE_ADDR; $string = "$ip|$time\n"; $a = fopen("$filename", "a+"); fputs($a, $string); fclose($a); $timeout = time()-(60*$timer); $all = ""; $i = 0; $datei = file($filename); for ($num = 0; $num < count($datei); $num++) { $pieces = explode("|",$datei[$num]); if ($pieces[1] > $timeout) { $all .= $pieces[0]; $all .= ","; } $i++; } $all = substr($all,0,strlen($all)-1); $arraypieces = explode(",",$all); $useronline = count(array_flip(array_flip($arraypieces))); // display how many people where activ within $timeout echo $useronline; // Delete $dell = ""; for ($numm = 0; $numm < count($datei); $numm++) { $tiles = explode("|",$datei[$numm]); if ($tiles[1] > $timeout) { $dell .= "$tiles[0]|$tiles[1]"; } } if (!$datei) $datei = dirname(__FILE__)."/$filename"; $time = @time(); $ip = $REMOTE_ADDR; $string = "$dell"; $a = fopen("$filename", "w+"); fputs($a, $string); fclose($a); ?>
razem: 42198

...::: PARK IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO :::...

Zgodnie z planem zabudowy z końca XVIII wieku, Tuszyn posiadał dwa rynki: Stary Rynek i Nowy Rynek, od których odchodziły ulice. Regularna zabudowa miasteczka nadawała mu miejski, charakterystyczny wygląd. Dzięki takiej zabudowie, ułatwiony był handel podczas jarmarków i targów. Ulice oraz oba rynki - Stary i Nowy, gromadziły kupców, rzemieślników, handlarzy, kramarzy, zależnie od profesji. Ulice stosunkowo szerokie, a oba rynki o pokaźnej powierzchni, zaspokajały względnie potrzeby handlowe zjeżdżających raz w miesiącu na jarmarki, czy cotygodniowe targi handlarzy, rolników i kupców.
Poważnym jednak mankamentem dla handlujących i kupujących był plac Starego Rynku, położony w dość obniżonym terenie, na który spływały wody deszczowe i ścieki z rynsztoków, co powodowało błoto lub kurz. Warunki higieniczne podczas jarmarków miały dużo do życzenia, co stało się troską handlujących. Podjęto więc starania o wyłożenie Starego Rynku brukiem, ale koncepcja ta nie rozwiązywała problemu. Zrodził się wobec tego projekt przemianowania placu handlowego na Starym Rynku na skwer, czyli park miejski. Zarząd Miejski w dniu 13 października 1924 roku podjął decyzję o utworzeniu skwerku i zbudowaniu wokół niego murowanego ogrodzenia. Zdecydowano, aby na ogrodzenie skwerku zaciągnąć pożyczkę w kasie komunalnej sejmiku łódzkiego w wysokości 2.000 złotych, na okres dwóch miesięcy. Sprawa przeciągała się. Na początku 1925 roku do Zarządu Miasta wnieśli podanie przedstawiciele Stowarzyszenia Rzemieślników żydowskich w Tuszynie z prośbą o przeniesienie straganów krawieckich w dniach jarmarcznych na ulicę Łaską, ze Starego Rynku, który nie jest zabrukowany. Wynika z tego, że projekt likwidacji handlu na Starym Rynku nie został zrealizowany.Targ na ul. Łaskiej
fot. autorTuszyński park w dniu dzisiejszym
fot. Jordan Busiakiewicz

W latach 1926-1928 definitywnie Stary Rynek przekształcono na skwer miejski z murowanym ogrodzeniem.


Fragment ogrodzenia parku
fot. autor

Rada Miejska postanowiła część terenu po likwidacji Starego Rynku przemianować na ulice. I tak powstały nowe ulice: od nieruchomości Aleksandra Endego, do nieruchomości Teodora Dutkiewicza - ulica Kościelna, od nieruchomości Ferdynandy Bligowej, w kierunku nieruchomości Jana Gajdzickiego - ulica Łaska i od nieruchomości Walentego Kotlickiego, do nieruchomości Jana Kiełbasińskiego - ulica Chmielna. To wydarzenie pociągnęło za sobą dalsze konsekwencje. Do nowozałożonego skweru - parku potrzebowano sadzonek krzewów, kwiatów itp. Z inicjatywy burmistrza - Józefa Domowicza, założono miejską cieplarnię kwiatową, szkółkę botaniczną, w której hodowano drzewa ozdobne i owocowe. W 1930 roku w sprawozdaniu z działalności Rady Miejskiej (w okresie kadencji) pisano o osiągnięciach, a na pierwszym miejscu wymieniono skwer miejski. Stanowił on oczko w głowie Zarządu Miasta i Rady Miejskiej, a także dumę mieszkańców Tuszyna. Otoczony murem, z alejkami, ławeczkami, trawnikami, rabatkami kwiatowymi oraz krzewami, stał się miejscem spacerowym dla mieszczańskiej elity Tuszyna. Tu odbywały się spotkania towarzyskie, tu robiono zdjęcia pamiątkowe. Oglądano nowe gatunki kwiatów i krzewów. Centralnym punktem skweru była figura Matki Boskiej ustawiona na wysokim cokole, ze schodkami, w pięknej oprawie zieleni, kwiatów i krzewów, przylegająca do ulicy Rzgowskiej.figura Matki Boskiej w parku
fot. autor


Do parku prowadziły metalowe furtki, zamykane o zmroku, a otwierane na dzień. Opiekunem pięknej zieleni skwerku był miejski ogrodnik, a nad bezpieczeństwem czuwał stróż - dozorca. Park nadał Tuszynowi bardziej miejski charakter i podniósł jego estetyczny wygląd. A dziś!?

E.M. Szymanek - Szeflińska

© 1998 - 2017 by Jordan Busiakiewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone !!!