razem: 67503

...::: MŁYNY W DAWNYM TUSZYNIE :::...

W wieku XVI istniały w Tuszynie trzy młyny. Dwa należały do starostwa a jeden był własnością wójta. Pierwszy tuszyński młyn dzierżawił Stanisław Dobrzynka. Obowiązkiem jego było brać za zmielenie każdego zboża, co trzecią miarę dla siebie. Co trzeci zarobiony denar musiał przeznaczyć dzierżawca na naprawę młyna. Miał też młynarz obowiązek wykarmić jednego wieprza rocznie. Wartość czynszu dzierżawnego wynosiła dwa złote rocznie.

Po ojcu Stanisławie, w roku 1592, objął młyn Walenty Dobrzynka, wraz z żoną Jadwigą z Ząbków. Młyn stanowił dożywocie. Później, w roku 1600, tenże Walenty nabył od niejakiego Myszkowskiego włókę Wyrębiska Jabczyńskie oraz zagajnik zarośli, zwany Pociech. W 1631 roku wykupuje jego dzierżawy Stefan Bykowski. Drugi z młynów, zwany Dobrzynka, wybudowany przez Wojciecha Dobrzynkę (na co uzyskał zapis w wysokości 8 grzywien), został po roku 1661 nazwany Molenda. Trzeci młyn, ójtowski, stanął w roku 1558, wystawiony przez wójta Macieja Podolskiego. W tym to młynie mieszczanie z Tuszyna i kmiecie z pobliskich wiosek, mieli wolne prawo przemiału zbóż. Jednak postawiono ten młyn na gruncie należącym do proboszcza, w której to sprawie wniósł skargę w roku 1564 miejscowy pleban, ksiądz Radogoski. Wszystkie te trzy młyny miały napęd wodny i stały na strudze będącej dopływem Neru. Znakomity historyk polski - Jan Długosz, nazwał te strugę Nerzec. Obecnie ciek nosi nazwę Dobrzynki, uchodzi do Neru pod wsią Laskowice.

Oprócz młynów do starostwa należało jeszcze osiem stawów, a do wójtostwa - trzy stawy. Stawy starościńskie nosiły nazwy Konin, Wojtek, Staniek (wszystkie na Dobrzynce). Na cieku zwanym Kurzyna były cztery stawy i na smugu Grzędy - jeden staw. Wójtowskie stawy były: Podolski na Dobrzynce i dwa stawy na cieku Kępica.

Witold Kowalski

© 1998 - 2019 by Jordan Busiakiewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone !!!