on-line: ?php include ("info/config.php"); if (!$datei) $datei = dirname(__FILE__)."/$filename"; $time = @time(); $ip = $REMOTE_ADDR; $string = "$ip|$time\n"; $a = fopen("$filename", "a+"); fputs($a, $string); fclose($a); $timeout = time()-(60*$timer); $all = ""; $i = 0; $datei = file($filename); for ($num = 0; $num < count($datei); $num++) { $pieces = explode("|",$datei[$num]); if ($pieces[1] > $timeout) { $all .= $pieces[0]; $all .= ","; } $i++; } $all = substr($all,0,strlen($all)-1); $arraypieces = explode(",",$all); $useronline = count(array_flip(array_flip($arraypieces))); // display how many people where activ within $timeout echo $useronline; // Delete $dell = ""; for ($numm = 0; $numm < count($datei); $numm++) { $tiles = explode("|",$datei[$numm]); if ($tiles[1] > $timeout) { $dell .= "$tiles[0]|$tiles[1]"; } } if (!$datei) $datei = dirname(__FILE__)."/$filename"; $time = @time(); $ip = $REMOTE_ADDR; $string = "$dell"; $a = fopen("$filename", "w+"); fputs($a, $string); fclose($a); ?>
razem: 38012

...::: GMINA TUSZYN :::...

Wykaz sołectw wiejskich na terenie gminy Tuszyn
Na terenie gminy Tuszyn znajduje się 20 sołectw.

SOŁECTWO SOŁTYS
B±dzyń Zdzisław Kuna
Dylew Andrzej Fałek
Garbów Jan Stacherek
Głuchów Franciszek Malec
Górki Duże Paweł Pietras
Górki Małe Jan Skrzyński
Jutroszew Andrzej Jach
Kruszów Zbigniew Frydrych
M±koszyn Stanisław Banaszczyk
Modlica Antoni Kosiada
Rydzynki Sławomira Skrzepińska
Syski Jacek ¦wierczyński
Szczukwin Władysław Paturaj
Tuszynek Majoracki Norbert G±sior
Wodzin Majoracki Krzysztof Pacze¶
Wodzin Prywatny Bożena Kamińska
Wodzinek Jan Libertowski
Wola Kazubowa Wiesław Zasada
Zofiówka Eugeniusz Karpiński
Żeromin Janusz Kowalczyk


© 1998 - 2017 by Jordan Busiakiewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone !!!