Zwariowane Hobby


Wersja Polska Deutsche version English Version Versión Espańola
on-line: 1
65004

JAK PRZELICZAĆ DAWKI NAWOZÓW MINERALNYCH

100g saletry amonowej = 121g saletrzaku magnezowego 219g saletry wapniowej 74g mocznika
100g saletrzaku = 84g saletry amonowej 181g saletry wapniowej 61g mocznika
100g superfosfatu pylistego = 95g superfosfatu granulowanego 39g superfosfatu granulow. potrójn.  
100g superfosfatu granul. potrój. = 256g superfosfatu pylistego 242g superfosfatu granulow.  
100g siarczanu potasowego = 125g soli potasowej 40% 100g soli potasowej 50% 83g soli potasowej 60%
100g soli potasowej 40% = 80g siarczanu potasowego 80g soli potasowej 50% 67g soli potasowej 60%

Powrót
Copyright © 2002-2019 by Jordan Busiakiewicz. All rights reserved.