Zwariowane Hobby


Wersja Polska Deutsche version English Version Versión Espańola
on-line: 1
64999

ODCZYN GLEBY

pH - odczyn gleby może być kwaśny, obojętny lub zasadowy. Gleba ma odczyn kwaśny, jeśli w roztworze glebowym stężenie jonów wodorowych (H+) jest większe od stężenia jonów wodorotlenowych (OH).

Gleby w Polsce dzielimy na:

  • bardzo kwaśne: pH poniżej 5,0
  • kwaśne: pH 5,1 - 6,0
  • lekko kwaśne pH 6,1 - 6,7
  • obojętne: pH 6,8 - 7,5
  • zasadowe: pH powyżej 7,5

    Powrót
  • Copyright © 2002-2019 by Jordan Busiakiewicz. All rights reserved.