Zwariowane Hobby


Wersja Polska Deutsche version English Version Versión Espańola
on-line: 4
8713

PĘDRAKI

Pędraki to białe, grube rogalikowato zgięte larwy, do 5 cm, z ciemną główką i 3 parami odnóży.Postacie dorosłe (np. chrabąszcz majowy, guniak czerwczyk, ogrodnica niszczylistka) żerują na liściach, kwiatach, sporadycznie na owocach, wyrządzając szkody tylko przy bardzo licznym występowaniu. Larwy w początkowym okresie rozwoju żerują na butwiejących resztkach roślinnych, natomiast larwy III-go stadium rozwojowego uszkadzają korzenie i podgryzają rośliny.Pędrak - larwa
fot. Całus Canna Collection.

W korzeniach buraków i bulwach ziemniaków wygryzają dziury. Rozwój jednego pokolenia trwa u chrabąszcza majowego 3-4 lata, guniaka czerwczyka 2-3 lata, w przypadku ogrodnicy niszczylistki 1 rok. Larwy rozwijają się w glebie i tutaj także się przepoczwarzają.Chrabąszcz majowy - postać dorosła
fot. Robert Dzwonkowski.

ZWALCZANIE

Stosowanie preparatu do gleby jesienią, bezpośrednio po zbiorze roślin lub na wiosnę przed siewem lub posadzeniem:

 • Basudin 10 GR ( 80-120 kg/ha) - 60 dni karencji
 • Diazinon 10 GR (80-120 kg/ha) - 60 dni karencji

  Mieszanie preparatu do głębokości 10-20 cm. Pamiętać należy aby temperatura podłoża była powyżej 15oC.

  Podlewanie roślin po zauważeniu pierwszych uszkodzeń:

 • Basudin 25 EC (0,1%; 0,5l cieczy na mb. rzędu) - 60 dni karencji
 • Basudin 600 EW (0,04%; 0,5l cieczy na mb. rzędu) - 60 dni karencji
 • Diazinon 250 EC (0,1%; 0,5l cieczy na mb. rzędu) - 60 dni karencji
 • Diazol 250 EC (0,1%; 0,5l cieczy na mb. rzędu) - 60 dni karencji

  Tekst: Anetta Kurc - WIIORiN D/Z Piotrków Tryb.

  Powrót
 • Copyright © 2002-2019 by Jordan Busiakiewicz. All rights reserved.