Zwariowane Hobby


Wersja Polska Deutsche version English Version Versión Espańola
on-line: 4
6077

OCHRONA CHEMICZNA

Aby uchronić posadzoną cannę przed drutowcami zalecam 2 krotne podlanie roślin Basudinem 25 EC lub Diazolem 250 EC w stężeniu 0,1%. Skuteczne zwalczanie drutowców występujących w pryzmie kompostowej można osiągnąć stosując Basamid 97 GR (forma granulowana) w dawce 200 g/m3 podłoża, III klasa toksyczności. Preparat ten zwalcza grzyby powodujące zgorzele siewek, nicienie oraz drutowce i inne szkodliwe owady. Odkażone podłoże używać po 2-5 tygodniach. Środka nie należy stosować w obecności roślin uprawnych.Można również zastosować preparat fosforoorganiczny Basudłn 10 GR w dawce 1 kg/m3 podłoża, IV klasa toksyczności. Preparat należy wymieszać z kompostem. Karencja preparatu wynosi 60 dni. Przy odkażaniu kompostu w pryzmie należy zabezpieczyć ją od spodu i dokładnie okryć folią. Obydwa preparaty należy stosować przy temperaturze powyżej 8o C.

Tekst: Dr Hanna Legutowska - Katedra Entomologii Stosowanej, SGGW

Powrót
Copyright © 2002-2019 by Jordan Busiakiewicz. All rights reserved.