Zwariowane Hobby


Wersja Polska Deutsche version English Version Versión Espańola
on-line: 3
8346

DRUTOWCE


fot. Całus Canna Colection.

Drutowce są larwami chrząszczy z rodziny sprężykowatych, przechodzą kilkuletni rozwój w glebie. Podgryzają korzenie roślin pod powierzchnią gleby i wgryzają się do wnętrza korzeni powodując ich obumieranie. Szczególnie są groźne dla młodych i wschodzących roślin. Najintensywniej żerują na początku i pod koniec okresu wegetacji. Drutowce są szkodnikami wielożernymi atakującymi wiele gatunków roślin. Najchętniej wgryzają się do korzeni marchwi, pietruszki, buraków oraz bulw ziemniaków powodując wyżerki zewnętrzne i kanały wewnętrzne. Najbardziej szkodliwe są drutowce w III i IV roku rozwoju. Zagrożenie może mieć miejsce w przypadku licznego występowania tego szkodnika tj w ilości 2-6 szt m2. Przy takim nasileniu musimy zastosować przynęty lub ochronę chemiczną.

Tekst: Dr Hanna Legutowska - Katedra Entomologii Stosowanej, SGGW

Powrót
Copyright © 2002-2018 by Jordan Busiakiewicz. All rights reserved.