Zwariowane Hobby


Wersja Polska Deutsche version English Version Versión Espańola
on-line: 4
5508

Basudin 25 EC i Basudin 600 EW

Basudin 25 EC i Basudin 600 EW zawierają tę samą substancję czynną - diazynon. Preparaty te różnią się między sobą tylko formą użytkową i zalecanym stężeniem oraz dawką /1 ha. Basudin 25 EC jest roztworem do emulgowania, zawiera 25% substancji czynnej (diazynonu), natomiast Basudin 600 EW jest emulsją typu O/W (olej w wodzie) o zawartości czynnej substancji 600 g diazynonu w 1 litrze. Basudin 25 EC jest zalecany w formie opryskiwania w stężeniu 0,1 - 0,15%, a Basudin 600 EW w stężeniu 0,04 - 0,06%. Można tymi preparatami także podlewać rozsadę warzyw w przypadku pojawienia się pędraków, drutowców, larw rolnic lub śmietki kapuścianej. Basudin 25 EC do podlewania przygotowuje się w stężeniu 0,1%, a Basudin 600 EW w stężeniu 0,04 - 0,06%. Dla obu preparatów ilość cieczy roboczej na 1 m bieżący rzędu jest taka sama, wynosi 0,25 -0,5 l, oraz pod jedną roślinę należy użyć 0,1 - 0,2 l. Kontakt Basudinu z roślinami nie jest szkodliwy. Należy pamiętać o stosowaniu właściwego stężenia preparatu, nie stosować w dni słoneczne, przy podlewaniu stosować pod rośliny. Najlepiej działa w temperaturze powyżej 15o C. Obydwa preparaty zaleca się w zwalczaniu wielu szkodników warzyw w polu, np. bielinki, miniarki, mszyce, pędraki, pchełki, połyśnica marchwianka, śmietka kapuściana i kiełkówka, rolnice, wciornastki, wgryzka szczypiorka, szkodników roślin ozdobnych i drzew owocowych. Należy pamiętać, że w przypadku podlewania roślin Basudinem 25 EC i 600 EW okres karencji wynosi 60 dni. Podlewanie roślin stosuje się przeważnie jednorazowo, np. w przypadku zwalczania połyśnicy marchwianki stosuje się w maju lub na początku czerwca w okresie lotu muchówek wg. sygnalizacji. Jednak zabieg stosować w przypadku nie zaprawiania nasion, wyłącznie na marchwi przeznaczonej na zbiór jesienny. Obydwa preparaty zaliczane są do III klasy toksyczności. Basudin 25 EC produkowany jest w opakowaniach 1l, jednak wycofywany jest z handlu (informację tę otrzymałam w punkcie sprzedaży środków ochrony roślin PNOS w Ożarowie Mazowieckim). W sprzedaży natomiast znajduje się Basudin 600 EW, produkowany w opakowaniach: 5 ml, 20 ml, 100 ml, 250 ml oraz 1 l.

Tekst: Dr Hanna Legutowska - Katedra Entomologii Stosowanej, SGGW

Powrót
Copyright © 2002-2019 by Jordan Busiakiewicz. All rights reserved.